Sundhedsskadelig støj fra E45

 
image

  

En konstatering: Fejl fra start med placering af boliger tæt ved E45

Forældet støjhandlingsplan: Vejle Kommune er forpligtiget til at deltage i en sådan plan, man har ganske enkelt ikke råd til at lade være, sundhedsmæssigt.
 

 • Skal der være valg igen inden man igen snakker skadelig støj?
 • Er Vejle Kommune klar til de sundhedsskadelige konsekvenser af ikke at gøre noget? Mit svar er NEJ - Så forebyggelse er en god forretning.
 • Kigger man til Tyskland med højere støjskærme, eller jordvolde?
 • Man har nu snakket med vejdirektoratet om nedsættelse af hastighed (10 km nedsættelse giver 1,5 dB) - MEN ikke nok!
 • Der skal styr på støjen fra E45 fra Miljøstyrelsen – Der er SKAL opgaver der skal løses – så handling NU.
 • Rigtig mange både i området Vindinggård men også udenfor er plaget af støj, støj der ødelægger helbred og gode oplevelser i folks haver og boliger.   


   

 •