Tiden i Vejle Byråd 1994 - 2017

 
imageHar jeg nået noget? - JA
Har jeg haft indflydelse? - JA
Har jeg fået ”tæsk”? - JA
Er jeg færdig med politik fremover nu vi skriver 2022 – JA
– men holder ikke mund hvis noget ikke er ok set med mine øjne. Det har været, spændende, jeg har fået opbygget et fantastisk netværk TAK FOR DET.

Et lille udpluk af opnåede resultater:
Fokus på misbrugere under højbanen, en skurvogn som start.
Fokus på hjemløse og problemet.
En massiv kamp for Vejle Havn og bevarelse af arbejdspladser.
Fokus på kølemad til de ældre, lavede selv forsøg via en bruger og medierne.
Fokus på vigtigheden af supervision for plejepersonalet.
Fokus på arbejdsforhold, for plejepersonalet.
En lang kamp om bevarelse af køkkener på plejecentrene.
Indviede Å-åbningen på Dæmningen, Volmers Plads.
Beslutning om P- huset Tronðu.
Lido og placering overfor Hotel Australia, i stedet for betonklodser og P-plads.
Bryggen og den spændende tid i Teknisk udvalg,
Starten på Marys.
Fokus på strøget i Vejle.
Fokus på sidegaderne, Vissingsgade og Orla Lehmanns gade bl.a.
Vejle Rådhus og kampen for bevarelse.
Rundkørslen ved Musikteatret, planlægning og indvielse.
Planlæggelse af broen over åen til Bryggen blev ført tilbage til oprindelig form.
Planlægning af hele Campus området.
Redning af Vejle Handicap Center i 2002 og 2011.
Fik gang i Frivillige og en politik for området.
Godkendelse af pegebog til vore etniske medborgere.
Værested for clean narkomaner Cafe Himmelblå.
Værested for ældre etniske borgere i Nørrebrogade.
Fokus på vigtigheden rent drikkevand.
Bevarelse af VB og Nørreskoven i Vejle.
Bekæmpelse af oversvømmelser i Vejle By.
Bygning af plejecentre.
Pioner og en af foregangskvinderne til projektet ”The Eden Alternative” på plejehjemmene.
.